Body de-armouring

Body de-armouring

Reken af met het pantser (de Nederlandse vertaling) dat je beschermt tegen dat wat niet meer beschermd hoeft te worden. Ontwapen je lichaam. Als mens heb je je gewapend tegen allerlei situaties die als bedreigend werden ervaren. Met name ervaringen uit je kindertijd, maar ook die als puber en volwassen mens die ernstig en voor jou als gevaarlijk ervaren zijn hebben trauma opgeleverd.

Wat is trauma?

Negatieve ervaringen die zich uitstrekken van (geestelijk) misbruik, incest, mishandeling, oorlogssituaties tot ongelukken van klein tot zeer ernstig, etc. Wist je dat dit trauma ook gewoon een standje van je moeder kan zijn als kleuter? Vanuit baby-, kleuterperspectief kunnen zaken die je als volwassene niet als traumatisch ervaart, heel bedreigend zijn, maar zorgen voor een levenslang trauma die zich uit in ongewenst gedrag bij bv dat standje dat je krijgt van je baas als volwassene en jouw reactie daarop. Dit trauma kan daardoor ook onbewust zijn.

Trauma laat diepe sporen achter in je hele wezen. In je geest, emotioneel, maar ook op fysiek niveau. Dat laatste vooral is lang niet iedereen zich bewust. Dit trauma wordt in ons lichaam opgeslagen en met name in ons spier- en bindweefsel dat zich gaat verharden (pantser). Het slaat zich verder tevens vast in ons cellulaire geheugen en in ons DNA. Trauma kan hierdoor tevens worden overgedragen op volgende generaties als we dit niet verwerken in ons leven. Wij dragen dus niet alleen persoonlijk trauma, maar ook trauma uit de familielijnen met ons mee, zelfs trauma uit vorige levens kunnen een rol spelen.

Dit trauma (meestal meervoud) zorgt voor gedrag, waaruit je je niet kan onttrekken of bevrijden. Diep traumatische pijnstukken en patronen en daaraan gekoppelde overtuigingen herhalen zich hierdoor vaak levenslang, meestal zonder dat je je hiervan bewust bent. Zo diep weggestopt dat je er op bewust niveau geen contact meer mee weet te maken maar er iedere dag negatief mee wordt geconfronteerd.

Body de-armouring is een fantastische techniek; die de fysieke blokkades snel en efficiënt opruimt. De behandelingen werken zelfs door tot op cellulair en D.N.A. niveau, zeker in combinatie met diepe ademhalingstechnieken en door gebruik te maken van energetisch lichaamswerk. Ook veranderen je mentale en emotionele processen vrijwel onmiddellijk na (een serie van) deze sessies. Dit simpelweg omdat de oorspronkelijke trauma ervaring en bijbehorende programmering op alle andere niveaus wordt opgeruimd. De gedachtepatronen die hier onbewust uit voortkwamen zullen dus tevens verdwijnen. Voor diepe overtuigingen werk ik ook met affirmaties omdat de geest graag op dezelfde voet doorgaat. Een levenslange overtuiging heeft meer nodig om op te lossen.

Body-dearmouring helpt blokkades opruimen waardoor meer flow in je leven gaat ontstaan op alle niveaus in je leven. Je voelt je beter omdat je meer kan stromen net als de rivier die ontdaan is van alle takken, rotsblokken en opgedane rommel. Je staat letterlijk open voor diepere en extatische ervaringen op fysiek, emotioneel en gevoelsniveau waardoor negativiteit steeds minder deel uit gaat maken van je leven.

Hoe verloopt een sessie?

In een intakegesprek met een kopje thee bespreken we jouw hulpvraag, thema, klachten. Hieruit ontstaat een thema, doel en kunnen we een intentie zetten en bepalen we waar we starten met het behandelen van mogelijke punten. De body de-armouring vindt plaats op een matras. In mijn sessies werk ik met soft de-armouring dus op een schaal van 1 – 10 zal de pijn die je ervaart op de behandelde punten niet boven 8 uitkomen. Hierover zullen we voortdurend in contact zijn. Na de sessie krijg je tijd om de ervaring te integreren en bespreken we daarna de ervaringen.

In een latere fase kan in goed overleg gekozen worden voor de-armouring in het bekkengebied omdat juist hier veel trauma wordt opgeslagen. Deze behandeling wordt ook wel pelvic-release genoemd.

Boek hier je afspraak