Privacy policy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Trinity Tantra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trinity Tantra, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Trinity Tantra verstrekt.

Trinity Tantra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Trinity Tantra gegevens nodig heeft:

Trinity Tantra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Trinity Tantra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Trinity Tantra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Trinity Tantra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Trinity Tantra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Trinity Tantra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trinitytantra.nl. Trinity Tantra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Trinity Tantra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanTrinity Tantra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Trinity Tantra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Trinity Tantra op via info@trinitytantra.nl.

Trinity Tantra is als volgt te bereiken:

Postadres: De Klomp 120-102, 7511 DJ Enschede
Vestigingsadres: De Klomp 120-102, 7511 DJ Enschede
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08156138
Telefoon: 06 22 100 356
E-mailadres: info@trinitytantra.nl

Voor een aanvulling en meer recente versie van mijn privacyvoorwaarden zie ook mijn website: www.miekevos.nl