Voorwaarden

Algemene voorwaarden/Huisregels Trinity Tantra

 1. Trinity Tantra verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan.
 2. Trinity Tantra verleent géén s*ksuele diensten, aanvraag tijdens een massage wordt niet op prijs gesteld.
 3. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Trinity Tantra en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit de deelneming van de diensten aangeboden door Trinity Tantra voortvloeien.
 4. Iedereen die gebruik maakt van de diensten gaat akkoord met de algemene voorwaarden
 5. Is er sprake van medische klachten, allergieën, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent moet u dat melden.
 6. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over uw gezondheid.
 7. Privacy is uiteraard gewaarborgd. Al uw persoonlijke gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 8. Trinity Tantra behoudt zich het recht voor een cliënt geen sessie te laten ontvangen.
 9. a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
  b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

  Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

  Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

  Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

  Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de aanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

  De aanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 10. Elke massage dient vooraf contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. Betaling middels Tikkie of betaalverzoek is ook mogelijk. U kunt hiervoor een rekening ontvangen. In de meeste gevallen worden sessies online vooraf afgerekend. 
 11. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer 06 - 22 100 356 of per e-mail: info@trinitytantra.nl.
 12. Trinity Tantra verwacht uit oogpunt van hygiëne dat de cliënt fris gedoucht verschijnt op de afspraak.
 13. Niet eten of het gebruiken van zware maaltijden voor de massage kunnen problemen tijdens de massage veroorzaken.

Verder staat een uitgebreide versie van de Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden op www.Miekevos.nl. Deze zijn ook voor Trinity Tantra van toepassing.